Pojištění kol 4EVER zdarma

GARANCE ZÍSKÁNÍ NOVÉHO KOLA 4EVER V PŘÍPADĚ JEHO ODCIZENÍ (platí pro kola 4EVER )

1. Jak postupovat v případě odcizení kola?

Co nejrychleji oznamte odcizení kola 4EVER Policii České republiky a požadujte prohlídku místa odcizení včetně fotodokumentace. Dále si vyžádejte úřední záznam o podání vysvětlení, případně protokol o trestním oznámení.

Písemný úřední záznam musí obsahovat podání vysvětlení, případně protokol o trestním oznámení, přesné označení odcizeného kola 4EVER jeho výrobní číslo, jeho pořizovací cenu, způsob, místo a čas odcizení kola 4EVER a skutečné zabezpečení kola v době odcizení (včetně informace o průměru lanka/oka řetězu). Fotodokumentace místa činu.

K písemné žádosti o vydání nového kola 4EVER musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie (vyhotoví Vám ji každý notář nebo obecní úřad) následujících dokumentů:

  • vyplněný a potvrzený záruční list odcizeného kola 4EVER
  • účetní doklad k odcizenému kolu 4EVER
  • e-mailové potvrzení registrace pojištění s datumem registrace ( kolo musí být registrováno do 48 hodin od zakoupeni )
  • protokol o trestním oznámení, případně úřední záznam, Policie České republiky o oznámení odcizení kola 4EVER.

Všechny uvedené dokumenty zašlete na adresu:
4EVER s.r.o., Moravská 842, 742 13 STUDÉNKA.Při odcizení kola 4EVER s prodejní cenou vyšší než 30.000,- Kč co nejrychleji, nejdéle však do 4 měsíců ode dne odcizení kola, doručte společnosti 4EVER originál nebo úředně ověřenou kopii vyrozumění Policie České republiky o vyřízení Vašeho oznámení (nejčastěji usnesení o odložení věci, nepodaří-li se zjistit pachatele) Pokud je pachatel dopaden není naplněn skutek pojistné události. Domluvte se se společností 4EVER, kde si nové kolo 4EVER převezmete- nejčastěji u prodejce, kde jste kolo zakoupili.Více informací Vám poskytneme na e-mailu pojisteni(zavinac)4ever.cz nebo telefonním čísle +420 556 402 639

2. Jak dlouho mi pojištění platí?

Garance poskytnutí nového kola 4EVER v případě jeho odcizení platí 1 rok ode dne zakoupení kola. Garance platí pouze na zakoupené jízdní kolo, nikoliv na ostatní dokupované příslušenství Registrace pojištění musí být provedena do 48 hodin od zakoupení jízdního kola

3. Na jakém území mi pojištění platí?

Garance poskytnutí nového kola 4EVER se vztahuje na odcizení kola, které nastane na území České republiky.

4. Jak musím kolo zabezpečovat

Nové kolo značky 4EVER, samozřejmě pokud ho právě nevyužíváte, musí být umístěno v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny. Sklepní kóje lze za uzavřený prostor považovat i tehdy, pokud stěny sice nejsou z obvyklých pevných stavebních materiálů, avšak jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, že zabraňují demontáži dílů z vnější strany sklepní kóje. Za uzavřený prostor se také považuje stavební prostor, jehož stěny, podlaha i strop jsou z pevných materiálů, ( např. cihelné zdivo o minimální tloušťce 150mm či jiný materiál, vykazující obdobný odpor při jeho překonávání.

Odcizením kola se rozumí násilné překonání překážky, dveří, zámku dveří apod. V případě společných prostor, ke kterým má přístup více lidí ( vlastní klíče ) nelze označit neznámého pachatele a pojistná událost je mimo plnění této registrace.

5. Stojí mě něco pojištění?

Nestojí Vás nic, pojištění na 1 rok platí firma 4EVER, po 1 roce pojištění automaticky bude ukončeno, takže je služba zcela zdarma.

Poznámka: Produkt je právně realizován rámcovou pojistnou smlouvou mezi společností 4EVER s.r.o. a Českou pojišťovnou a.s.

0 0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.